Myanmar Web Store
We build awesome websites


Progressive Web App ဆိုတာဘာလဲ?

၀က္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုၾကည့္ေနစဥ္“ Add to Home Screen” အလံကို မိတ္ေဆြတို႔ျမင္ဖူးမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ Progressive Web App ဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာ မျမင္ဖူးရင္ေတာ့ https://www.pinterest.com လို Website ကို ဖုန္းရဲ႕ Browser ကေန ဝင္ေရာက္တဲအခါ “Add to home screen” ဆိုၿပီး prompt noti ေလးေပၚလာၿပီး ok ႏွိပ္လိုက္ရင္ေတာ့ မိမိဖုန္းရဲ႕ Home screen မွာ app ကဲ့သို႔ေသာ shortcut icon ေလး တစ္ခုဖန္တီးေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါအဲဒီ website ကို ဝင္ေရာက္လည္ပတ္တဲ့အခါ Browser ကေနရွာရန္မလိုဘဲ shortcut icon မွတစ္ဆင့္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ေအာင္ဖန္တီးထားမႈကို Progressive Web App သုံးထားတာလို႔သိႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ PWA ကို သုံးျခင္းျဖင့္ App တစ္ခု App store မွ ေဒါင္းပီးထည့္သြင္းစရာမလိုပဲ user အတြက္ native app ဟုထင္ေလာက္ေအာင္ Performance ေကာင္းမြန္ၿပီး အသုံးျပဳရန္လြယ္ကူေသာ web app တစ္ခုကိုဖန္တီးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါဟာ Framework သို႔မဟုတ္နည္းပညာအသစ္တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါသည္ desktop သို႔မဟုတ္ mobile application တစ္ခုႏွင့္တူေသာ web application တစ္ခုျပဳလုပ္ရန္အေကာင္းဆုံးအေလ့အက်င့္တစ္ခုျဖစ္သည္။


ကြၽႏ္ုပ္တို႔အဘယ္ေၾကာင့္ Progressive Web App ကိုသုံးသင့္သလဲ?


ကြၽန္ေတာ္တို႔ Progressive Web App ကို ဘာလို႔သုံးသင့္လဲ? ဆိုတာကို မေျပာခင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကဳံေတြ႕ေနရတဲ့ အခ်ိဳ႕ စိန္ေခၚမႈေတြကို ၾကည့္ၾကည္ရေအာင္-

  • Internet Speed – သင့္၏ေနထိုင္တည္ရွိရာေနရာရွိ အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းကို သင္သိခ်င္မွသိလိမ့္မယ္ သိုေသာ္ လူဉီး‌ေရ ၆၀% ေလာက္က 2G အင္တာနက္ကို အသုံးျပဳေနတုန္းပါပဲ။
  • Slow Website Load – Website ၏ loading time အရမ္းၾကာျမင့္မႈေၾကာင့္ user ဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ားက “Close X” button ကို ႏွိပ္ၿပီးထြက္သြားၾကသလဲဆိုတာသင္ သိပါသလား? ၄-၅ စကၠန႔္ ထက္ ၾကာတဲ့ website ေတြကို user 50% ေလာက္က မေစာင့္ႏိုင္ပဲထြက္သြားၾကပါတယ္။
  • High Friction – လူေတြသည္ Native App ကို မိမိ၏ device မွာ Install မလုပ္ခ်င္ၾကပါဘူး။ Average User အေနႏွင့္ ေျပာရလွ်င္ တစ္လမွာ Native App ၁ ခုေလာက္ေတာင္ Install မလုပ္ခ်င္ၾကပါဘူး။
  • သုံးစြဲသူ ၈၀% ေလာက္သည္ သူတို႔၏ အခ်ိန္အမ်ားစုကို ထိပ္တန္း native app (ဥပမာ- Facebook/Google/messenger) 3ခု ေလာက္ကိုသာ သူတို႔၏ device မွာ install လုပ္ေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သုံးစြဲသူအမ်ားစုသည္ Applicationတစ္ခုကို Installျပဳလုပ္ဖို႔စိတ္ဝင္စားျခင္း မရွိတာကိုေတြ႕ရပါသည္။

PWA ကဒီျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ PWA ကိုဘာေၾကာင့္ သုံးသင့္လဲဆိုတာေျပာဖို႔ မ်ားစြာေသာ အားသာခ်က္ေတြရွိတဲ့ထဲက အခ်ိဳ႕ အဓိကအားသာခ်က္ကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္ –

  • Fast – PWA သည္အၿမဲတမ္းျမန္ဆန္ေသာအေတြ႕အႀကဳံမ်ားကိုေပးသည္။ အသုံးျပဳသူတစ္ ဦး က app တစ္ခုကို download လုပ္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ၎တို႔ႏွင့္စတင္အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္သည့္အခ်ိန္အထိအရာအားလုံးသည္အလြန္ျမန္ဆန္သည္။ သင္သည္ေဒတာမ်ားကို cache ‌အေနႏွင့္သိမ္းဆည္းထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္၊ အက္ပလီေကးရွင္းသည္ အင္တာနက္ကြန္ယက္ျပတ္ေတာက္သြား‌ေသာ္ျငားလည္း offline အသုံးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
  • Integrated User Experience – PWAs မ်ားသည္ Native အက္ပ္မ်ားကဲ့သို႔ခံစားရသည္။ ၎တို႔သည္အသုံးျပဳသူ၏Home Screen တြင္ရွိၿပီး Native အက္ပလီေကးရွင္းမ်ားကဲ့သို႔ push notification (အသိေပးခ်က္မ်ားကို) ပို႔‌ေပးႏိုင္ျခင္းႏွင့္ camera, GPS စသည့္ Device’s functionalities မ်ားကိုရယူအသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းစသည့္တို႔ကိုလည္ လုပ္ေပးႏိုင္သည္။
  • Reliable experience – Service Worker ၏အကူအညီျဖင့္ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ အင္တာနက္ကြန္ယက္မရွိလ်င္ပင္ user ၏ computer/SmartPhone screen တြင္ ပုံေတြ၊ စာ‌ေတြ စသည့္ data မ်ားကိုျပသႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
  • Engaging – အသုံးျပဳသူထံ အေၾကာင္းၾကားမႈမ်ားေပးပို႔ႏိုင္သည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သုံးစြဲသူအားအသိေပးျခင္းႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေရးကို အမွန္တကယ္ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည္။

Web Design and Development ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး Services မ်ားကို သိရွိရန္အတြက္ Myanmar Web Store ကို အခ်ိန္မေ႐ြးဆက္သြယ္ေမးျမန္ႏိုင္ပါသည္။ Myanmar Web Store သည္ website ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥအဝဝအား အေကာင္းမြန္ဆုံး ဝန္ေဆာင္မႈ ၊ အခ်ိဳသာဆုံးႏႈန္းထားမ်ားျဖင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္တိုင္းက် တာဝန္ယူျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိပါသည္။

PWA setup လုပ္ဖို႔ try ၾကည့္မယ္ဆို google ကလုပ္ေပးထားတဲ့ official documentation ေလးရွိတယ္။
Link => https://codelabs.developers.google.com/codelabs/your-first-pwapp/#0″

See More Post –Click Here

Leave a Reply

Your email address will not be published.